sliders
sliders
sliders
sliders
sliders
اجرای ساختمانهای بتنی

دانشکده فنی امام محمد باقر / ساری

مشاهده جزییات و ثبت‌نام در دوره
اجرای ساختمانهای بتنی

موسسه آموزش عالی رحمان/ رامسر

مشاهده جزییات و ثبت‌نام در دوره
اجرای ساختمانهای فولادی

آموزش عالی آیندگان تنکابن/ تنکابن

مشاهده جزییات و ثبت‌نام در دوره
اجرای ساختمانهای فولادی

موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان/ بابل

مشاهده جزییات و ثبت‌نام در دوره
آشنایی با روشهای گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان

موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان/ بابل

مشاهده جزییات و ثبت‌نام در دوره
آشنایی با روشهای گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان

دانشگاه شمال آمل/ آمل

مشاهده جزییات و ثبت‌نام در دوره
آشنایی با شرح وظایف مجری ، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت

دانشگاه مازیار نور/ نور

مشاهده جزییات و ثبت‌نام در دوره
اصول حرفه ای، خدمات مهندسی،مدیریت ،ایمنی وکیفیت ساخت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس/ چالوس

مشاهده جزییات و ثبت‌نام در دوره
روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت ایمنی و محیط زیست HSE

موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان/ بابل